Verzekering problemen

Verzekering

Verzekering

Narekenen van ontvangen voorschotten en andere bedragen leverde een kleine discrepantie op. Namelijk eentje van 5.500 euro. Vandaar een e-mail aan de verzekering: Beste Ramon,Mijn welgemeende excuses voor de harde woorden onlangs. Het is geenszins mijn bedoeling geweest naar jou als persoon uit te vallen. Het was gewoon dat op het moment dat ik wéér hoorde dat het nu toch echt allemaal in orde was en het wéér niet zo bleek te zijn omdat er wéér “iets” mis was gegaan, ik even geen zin had om aardig te zijn.Zie bijvoorbeeld ook een UWV-helpdeskmedewerkster: zij persoonlijk kan er niets aan doen wanneer er iets mis gaan met de uitkering van een klant maar van diezelfde klant krijgt zij wél de wind van voren. Ik vrees dat ik jou ook een beetje zo behandeld heb. Waarvoor nogmaals mijn excuses.Het was wel frappant dat toen ik je aan de lijn had, het toegezegde bedrag een uur later via een spoedbetaling op mijn rekening stond. Heb jij dat geregeld? Ontzettend bedankt!Toch blijft er nog een voor mij prangende vraag open staan:De firma Belfor heeft ism Recontec een aantal van mijn geredde spullen schoongemaakt en tijdelijk opgeslagen. De betreffende spullen had ik niet aan jullie opgegeven als zijnde verloren in de brand.Later bleek dat er een prijskaartje hing aan de schoonmaak en opslag. Op zich logisch natuurlijk maar wat ik nog steeds niet begrijp is waarom dit bedrag (exact 5.500 euro, waarvan nog steeds gaarne een kopie van de specificatie) is ingehouden van het totaalbedrag dat door REAAL via jullie aan mij is overgemaakt. In de polis vind ik namelijk helemaal niets dat er op wijst dat de verzekerde opdraait voor de kosten van schoonmaak en opslag van geredde spullen.

Ik ging er vanuit dat ik verzekerd ben voor “alle uit brand voorkomende schade aan de inboedel”.

Of ben ik wellicht abuis? In dat geval zal ik de overstap maken naar een verzekeraar die wél de volledige kosten dekt.Alvast bedankt voor jouw antwoord.Met vriendelijke groet,TW

Geachte heer/mevrouw In len trac,Hartelijk dank voor dit bericht. Het was snel en volledig.Helaas brengt dat mij niet dichter bij mijn gelden soms vraag ik mij af waar ik al die jaren premie voor heb betaald…Op 11 juni ontving ik een voorschot van 2500;Op 15 juli ontving ik 3076 wat indertijd volgens Uw opgave de laatste betaling zou zijn.Ik zou nu volgens jullie een tegoed hebben van 6544,31Dat brengt volgens mijn rekenmachine het totaal op E.12120,31Mijn opgave bedroeg iets meer dan E.14000,-, (en werd later verhoogd toen bleek dat niet alle geredde spullen daadwerkelijk gered konden worden)nog steeds minder dan het totaal verzekerde bedrag van ruim E.17000,-maar toch krijg ik niet meer uitgekeerd dan “het verzekerde bedrag”.

Het bedrag van E.5500,- dat betaald moest worden voor het opslaan en de schoonmaak van geredde goederen dient volgens mijn polis (“Alle schade aan de inboedel voortkomend uit brand”) te worden voldaan door de verzekering.

Kunt U mij in de polis aanwijzen waar staat dat ik zelf opdraai voor die kosten?Met vriendelijke groet,Dhr. TW————————-info@degrootadviesgroep.nl wrote: Geachte heer W,Naar aanleiding van uw email van 6 januari berichten wij u als volgt.Tijdens ons telefoongesprekken van 6 januari heb ik u in ons eerstegesprek aangegeven uw email van 4 januari ontvangen te hebben en te zul-len trachten de zaak vandaag af te wikkelen, maar nog op aanvullende informatie/reactie van expert nodig te hebben en zaak met verzekeraars te moeten overleggen. Ik heb u ook aangegeven dat er maximaal nogEUR 6544,31 waarschijnlijk uitgekeerd zal worden (tot verzekerd bedrag)In ons tweede gesprek heb ik u aangegeven telefonisch contact te hebbben gehad met het expertiseburo (CED Nomex), maar de expert was niet telefonisch bereikbaar en werd ons toegezegd dat wij gebeld gaanworden door de heer A. Mol. Ook heb ik u aangegeven dat i.v.m. het indienen van een klacht door u bij de Nationale

Ombudsman wij in principe het dossier dienen over te dragen aan de verzekeraar, Reaal.

Ook heb ik aangegeven te zullen trachten de zaak in overleg met Reaalop korte termijn te regelen. Verder heb wij gesproken over een even-tuele contra-expertise in verband met onvrede over afwikkeling en hetschadebedrag.U heeft ons verzocht om een voorschot en heb ik u toegezgd te zullen informeren of en hoeveel er als voorschot verstrekt kan worden. Er zyn geen toezeggingen gedaan om de zaak op 6 januari te zullen afwikkelen, wel om dit te trachten. Helaas ontvingen wij nog geen reactie van deexpert, maar dat zal ons beide niet verbazen.Zoals afgesproken zullen wij vandaag weer contact opnemen met hetexpertiseburo en op zeer koret termijn een reactie eisen van de expert en de hoofdexpert van het buro. Ook zullen wij het dossier aan Reaal Verzekeringen overdragen met het verzoek om spoedige behandeling.vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,verblijven wij, Inlen trac

Het belangrijkste is dat je goed de voorwaarden leest en kijkt wat de dekkingen

zijn. Neem daar de tijd voor want je moet je goed bij een verzekering voelen

voordat je hem afsluit. Kijk bijvoorbeeld hoe het staat met de bereikbaarheid

bij eventuele vragen en kijk eens op internet hoe de ervaringen van andere

mensen zijn van een bepaalde dierenverzekering.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s